Fagbrev

Me gratulera Marcus Skjerven med vel bestått fagbrev som maskinkjøyrar i dag .