Kjørnes byggefelt

VVA anlegg. 700 meter veg – 1200 meter sprengte  VA grøfter – 700 meter kabelgrøfter.

Oppdragsgivar Sogndal kommune.

Kontraktsverdi 13.5 million kr. Største jobben me har hatt.