Fagbrev

Ny fagmann i firma i dag. Gratulera til Sander med fagbrev i fjell og bergverk.