Torvund- veg-E 39

Vadheim.  Oppdragsgivar : Leif Turli AS