Forbikjøyringsfelt

Galden – Hafslo.  Oppdragsgivar : statens vegvesen