Kvåle- kabelgrøfter m.m

Kvåle  -Oppdragsgivar John Kvåle- VA – kabelgrøfter, terrengarbeid og muring