Mur-Lærdal

Reperasjon av mur – Lærdal prestegard. Oppdragsgivar : Opplysningsvesenets fond