FS Anlegg

 • FS Anlegg AS er eit firma som driv med graving, sprenging, VA anlegg, muring/plastring og anleggsgartnerarbeid. Me har erfarne maskinførarar og anleggsledarar som har vore i bransjen i 25 år.Me har topp moderne maskiner fra 6 – 28 tonn med nødvendig ekstrautstyr. Me tek også på oss oppdrag innan rådgiving og stikking/oppmåling.FS Anlegg AS tilbyr sine tenester primært i midre og indre Sogn. Selskapet har stor fokus på HMS med målsettjing om eit sikkert og positivt arbeidsmiljø for sine ansette, noko som vil bidra til at ingen blir skada av bedriftas virksomhet. Eit godt arbeidsmiljø, bidreg dessuten til kvalitativt bedre arbeid for selskapet sine kundar. Kontakt oss gjerne om de har jobbar som skal utførast.

  Ingen jobb er for liten for oss.

   

 • Fs Anlegg er sertifisert som miljøfyrtårn.
 • Årleg klima og miljørapport for 2019
 •  FS Anlegg AS er godkjendt for ansvarsrett (sentral godkjenning).
 • Ansvarlig utførande for anlegg, konstuksjonar og installasjonar. Tiltaksklasse 2.
 • Ansvarlig kontrollerande for utføring av anlegg, konstruksjonar og installasjonar.
 • Tiltaksklasse 2.