Opparbeiding av tun

Nye beleggningsheller og ny mur på plass i tunet.