Opparbeiding av tun

Planering av tun og plen i Gaupne mai 2020.

Nye beleggningsheller og ny mur på plass i tunet.