Kjørnes Byggefelt 2

Utgraving av tomtar på Kjørnes.