Forarbeid dekke -Årdal

 Oppdragsgivar :  statens vegvesen.