Muring

Utgraving av hustomt-oppfylling av tomt og muring. Utført av Marcus.

Mur på Nornes,murt av Ervin (2020)

Flotte murar murt av Ervin i Bråtane.Utplukka sprengstein frå plassen (2019)

Muring av ny kai til Kjørnes Camping. Murar Geir Atle (2019)