Muring – Hustomt

Flott mur av utsortert sprengstein på tomten vår murt av Ervin. Rett attmed vår gode nabo Maskinsenteret. (sept 2020)

Muring med naturstein på Bråtane bustadfelt ,utført av Kristian (2020)

Mur og trapp på plass på Nornes,utført av Ervin (mai 2020)

Utgraving av hustomt-oppfylling av tomt og muring. Utført av Marcus. (2020)

Mur på Nornes,murt av Ervin (2020)

Flotte murar murt av Ervin i Bråtane.Utplukka sprengstein frå plassen (2019)

Muring av ny kai til Kjørnes Camping. Murar Geir Atle (2019)