Pumpestasjon Grandmo

Gaupne.  Byggherre Luster kommune