Passeringslomme Kjørnes

 Oppdragsgivar: Sogndal kommune