Vannledning til Barsnes

Oppdragsgivar : Røyrleggar Ingmar Fimreite as