Parkvegen i Sogndal

Nytt VA anlegg, nytt OV anlegg, fortau, veg, gatelys og grøntanlegg. Ferdig 1 juni 2012. Byggherre Sogndal kommune.