Bråtane bustadfelt – Kaupanger

Da var Bråtane Bustadfelt overlevert Sogndal kommune. På bilde er Dag Loftesnes og Heidi Helle fra Norbohus og Kari Anne Strandmann fra Sogndal kommune. Takk til Sogndal kommune for oppdraget.

Klargjering og asfaltering på Bråtane bustadfelt. ( juli 2020)

Siste rest på vegen i Bråtane bustadfelt, laga snuplass

Siste rest på vegen i Bråtane bustadfelt, laga snuplass

Vatn,kloakk og overvatn på plass

Vatn,kloakk og overvatn på plass

Pussing av skråning og klargjøring til bærelag

Pussing av skråning og klargjøring til bærelag

God framgang, her er bilder frå februar-mars 2016

Bilder frå oppstart av Bråtane bustadfelt september 2015