Fardal

Nærmar seg slutten på prosjektet i Fardal, busskur og lysmaster er alt på plass ??Prosjekt i saman med brødrene Lomheim